#

TE KOOP | TE HUUR

 

DIT IS DE PLEK WAAROP ZAYAZ VRIJE SECTOR HUURWONINGEN, KOOPWONINGEN, PARKEERPLAATSEN EN BEDRIJFSRUIMTE AANBIEDT!

Slimmer kopen

Wij verkopen géén woningen meer met de Slimmer-Kopenregeling. Alle verkopen gebeuren zonder bijzondere verkoopregelingen voor u of voor Zayaz.

 

Als u in het verleden een woning van ons hebt gekocht met Slimmer-Kopenregeling en u wilt uw woning verkopen, dan kunt u een email sturen naar verkoop@zayaz.nl. Wij laten u dan weten wat ons standpunt is: wij hebben geen terugkoopplicht maar een terugkooprecht. 

 

De formule uit de leveringsakte die gebruikt zou kunnen worden om onderling af te rekenen, is van toepassing als wij terug zouden kopen.

We starten dan de terugkoopprocedure op zoals is beschreven in uw leveringsakte.

 

Als wij dat mogelijk niet doen, is deze formule niet van toepassing en kunnen we u een alternatief bieden.

 

U verkoopt de woning vrij van de Slimmer-Kopenregelingen en betaalt ons de bedragen die in mindering is gebracht bij de aankoop terug aan de hand van -en in afwijking van de leveringsakte- een alternatief voorstel. Dit voorstel kunnen we pas definitief doen, nadat wij de woning door een NWWI-taxateur hebben laten taxeren. De taxatiekosten komen voor onze rekening.

 

Bij de taxatie wordt rekening gehouden met de door u zelf aangebrachte voorzieningen (deze worden niet in de waarde opgenomen).

Voor de goede orde: de taxatie heeft een geldigheidsduur van zes maanden.  Als uw woning na die zes maanden opnieuw moet worden getaxeerd (dus met mogelijk een nieuwe taxatiewaarde) zijn de kosten voor uw rekening.

 

Vooruitlopend op de taxatie kunnen wij u wel een voorbeeldberekening sturen, waarbij we wat aannames doen. Die aannames zijn gebaseerd op een indicatie van de taxatiewaarde exclusief de investeringen die u zelf gedaan hebt, zoals bijvoorbeeld een nieuwe keuken, badkamer of een aanbouw.

 

Als de taxatie heeft plaatsgevonden, sturen wij u het rapport toe. Daarbij is ook een berekening gevoegd van de bedragen en een deel van de positieve of negatieve waarde-ontwikkeling die wij met u willen afrekenen. Als u daarmee akkoord gaat, kunt u uw woning op de vrije markt verkopen zonder Slimmer-kopenregeling. Gaat u niet akkoord dan kopen wij uw woning terug en gaan we deze verhuren of doorverkopen. In ieder geval kan de woning niet doorverkocht worden met de Slimmer kopen bepalingen.

Zie hieronder een voorbeeldberekening indien het alternatief van toepassing is.

 

Voorbeeldberekening deel zayaz   deel eigenaar toelichting
Oorspronkelijke taxatie   162.000,00   de taxatie die gemaakt werd toen de woning door u werd gekocht
Kortingpercentage 20,00% 100% 80,00% de kortingpercentage
Bedrag in mindering € 32.400,00   129.600,00 het bedrag die in mindering is gebracht bij aankoop in euro's
Huidige taxatie   175.000,00   de inschatting van de taxatiewaarde op dit moment, zonder de zelf aangebracht zaken
Herwaarderingsverschil   13.000,00   verschil in taxatiewaarde toen en nu
  20,00% 100% 80,00% het percentage van het verschil dat verdeeld moet worden tussen u en Zayaz
  2.600,00   10.400,00 het bedrag dat van het verschil verdeeld moet worden tussen u en Zayaz
Korting €   32.400,00   de oorspronkelijke bedrag
Herwaardering verschil Zayaz   2.600,00   het deel dat met Zayaz verrekend moet worden
Verschil te verrekenen   35.000,00   totaal van de in mindering gebrachte bedragen en het deel dat met Zayaz verrekend moet worden
Terug te betalen aan Zayaz   35.000,00   dit bedrag moet worden betaald aan Zayaz waarna de Slimmer Kopen-bepalingen vervallen

 

Als u de woning heeft verkocht en de koopakte is door partijen getekend, ontvangen wij deze graag en zullen wij een vaststellingsovereenkomst opmaken die door u en ons moet worden getekend vóór de overdracht aan uw koper. De overeenkomst wordt naar de notaris toegezonden voor de verdere financiele en juridische afwikkeling. De notaris rekent het terug te betalen bedrag met ons af.

 

Als u van plan bent om uw woning te verkopen, dan horen wij dat graag van u zodat wij eventueel gaan terugkopen en/ of een taxatie kunnen laten uitvoeren en u het definitieve voorstel (dus dan met de juiste bedragen) kunnen doen.