TE KOOP | TE HUUR

 

DIT IS DE PLEK WAAROP ZAYAZ VRIJE SECTOR HUURWONINGEN, KOOPWONINGEN, PARKEERPLAATSEN EN BEDRIJFSRUIMTE AANBIEDT!

Verkoop van woningen,
hoe werkt het?

 

Heel eenvoudig. Neem contact op met de makelaar die de woning namens Zayaz verkoopt. Welke dat is, kunt u terugvinden bij het aanbod. Samen bekijkt u de woning en geeft de makelaar de te volgen procedure aan u door. Daarna bepaalt u of u een bod uitbrengt. De makelaar zal dit met ons overleggen. Komt u via de makelaar tot een definitieve verkoopprijs en bijbehorende voorwaarden, dan stelt hij een conceptkoopcontract op. Deze wordt na goedvinden van beide partijen eerst door Zayaz en dan door u getekend.

 

Uiteraard kunt u een voorbehoud voor de financiering opnemen met of zonder NHG (nationale hypotheek garantie zie www.nhg.nl). De termijn voor het voorbehoud is meestal 6 tot 8 weken.

 

Na ondertekening van dit koopcontract heeft u nog drie dagen wettelijke bedenktijd. Zijn die verstreken? Dan is de koop definitief. Voordat u naar de notaris gaat vindt de laatste inspectie plaats van de woning.

 

De eigendomsoverdracht vindt meestal twee weken na het verstrijken van de datum van de ontbindende voorwaarden plaats bij Huijbregts Notarissen te ’s-Hertogenbosch. Na ondertekening van de aktes (u tekent  bij de notaris ook een hypotheekakte) bent u officieel eigenaar van de woning, ontvangt u de sleutels en bent u officieel eigenaar van de woning. Vergeet niet om een brand- opstalverzekering af te sluiten; het risico ligt immers bij de eigenaar.

 

Voor de goede orde: wij verkopen alléén aan natuurlijke personen voor zelfbewoning.